Ensilagebalarna flyttas till sin förvaringsplats helst samma dag de pressats.