Träningsdjuren som går på sitt fina hagmarksbete behöver också tillsyn och kontakt.