Vår ambition är att få fram fina livdjur

Varje år plockar vi ut ett antal djur som är av så bra kvalite att vi antingen rekryterar dem själva till vår besättning - eller erbjuder dem till försäljning. Vi har vita och bruna finullsfår och vår ambition är att få fram bruna lamm med både fina kroppar och bra ull. Vi tror vi kommit en bra bit på väg. För de vita fåren som det finns många fler av har man kommit längre i aveln och det är lättare att få fram fin ull och bra kroppar. Sedan är det ju också viktigt med den genetiska bredden och olikheter ska därför tillåtas.