Livdjuren är nu sålda

Det har varit stor efterfrågan på livlamm i år.

Nu 13/8 -16 har vi sålt alla som bedömts som livdjur.

Vi har sålt både till redan etablerade Finullsbesättningar och även till några som startar upp. Väldigt roligt att fler får upp ögonen för det fina finullsfåret!

Livdjursvisning och försäljning

Till helgen 23-24/7 visar vi några av våra livdjur för de intressenter som hört av sig. Vi kommer sedan att på denna sida ge information om det finns några livdjur kvar att köpa. Här en bild på en del av vår bagglammsgrupp.

Tackor och tacklamm vilar i skogens skugga

Mönstring sker kommande vecka

Bagglamm 2016

I början av vecka 28 kommer Jesper Eggertssen och mönstrar våra lamm. Det är alltid lika spännande och roligt att få en professionell bedömning av lammen. När detta är gjort går vi igenom resultatet vilket kan ta ett par dagar. Sedan plockar vi ut egna livlamm och livdjur till våra livdjursköpare.

Bagglammen går på eget bete och tacklammen går fortfarande kvar hos sina mödrar. Efter mönstringen flyttar vi de flesta av tackorna till ett hagmarksbete där de får återhämta sig efter digivningen. Vi brukar låta ett par tackor gå kvar hos tacklammen för att ha vuxna djur som ger trygghet och stadga i gruppen. Då väljer vi tackor som endast fått bagglamm och de slipper därmed diande lamm.

Livlamm 2016

Ännu vet vi inte hur många av våra lamm som kommer att bli livdjur i år även om man kan ana vilka som i alla fall kommer att växa till bra. Ullen är svår att bedöma på de små lammen. Först vid mönstringen i juli brukar vi ha full koll - men den som är intresserad av livdjur kan ändå höra av sig tidigare för att lägga en intresseanmälan. Det görs lämpligen till vår mailadress eklandafinull@telia.com eller på tel 0706 94 69 25.