3. nov, 2016

Administra uppgifter

Det är mer pappersarbete på en liten fårgård än vad de flesta tror. Sedan beror det väl på vilken inriktning och vilka ambitioner man har med sin fårbesättning. Här vill vi ha en god välfärd för fåren och har därmed satsat på den nya fårpengen. Det innebär att man ska dokumentera väldigt noga - vad man planerar och när insatserna genomfördes. Vår gård är också ekologiskt EU-certifierad vilket också innebär en hel del dokumentation. Det känns väldigt bra att verkligen veta när allt är gjort och varför det gjordes - men tid tar det.