13. jan, 2017

Dags för gasbrandsvaccination

Då närmar sig tiden för gasbrandsvaccination. Förträfflig service via Svenska djurhälsåvården - man ringer ena dagen och beställer och nästa dag kommer DHL framkörandes till gården med varorna! Ordentlig packning från Djurfarmacia i Trollhättan - massor av coldpack i lådan och tjock isoleringslåda då vaccinet måste hållas kallt.

Vår besättning är gasbrandsvaccinerad sedan några år. Detta är ett väldigt gott skydd mot clostridieinfektioner som annars kan ställa till det ordentligt med plötsliga dösfall hos lamm på bete senare. Om man vaccinerar tackorna ett antal veckor innan lamningen skyddas lammen under betesperioden.

Så här års ser vi också över annat som ska finnas vid lamningen i mars. Vi beställde som vanligt E-vitamin/Selen-mixtur som de nyfödda lammen får efter att ha fått sin första dos modersmjölk av tackan.