23. jan, 2017

Tackorna scannade

Vi scannade tackorna den 12 januari. Kommer att bli 48 lamm på 15 tackor - om vi klarar alla vid lamningen. Brukar alltid vara några som vi mister - särskilt när tackan väntar 4-5 lamm. I år en tacka som ska ha 5 lamm och ett par med 4 - men de flesta ska ha 3 lamm.

I väntan på att vi startar med kraftfoder mumsar tackorna vårt fina ensilage - som vi i år analyserat för första gången och därefter beräknat en riktigt foderstat.