30. mar, 2017

"Brääxit" på Brogården 2017

Det blir alltid oreda i storgruppen när tackor som varit i lamnigsbox släpps ut med sina lamm. Ett bräkande som är öronbedövande. Alla tackor börjar leta efter sina lamm - men efter en stund lugnar sig allt.