2. aug, 2018

När betet inte räcker till ....

När gräset torkar bort och det ser brunbränt ut får man ta till andra sätt att fodra djuren. Vi utökar betet om det går .... och fäller aspar till fårens förtjusning. Måtte det bli väderomslag snart!