5. sep, 2018

Äntligen kom då regnet till sist

Lammen gick inte upp i vikt som vi önskat eller räknat med - trots våra ansträngningar med aspnedtagningar. Vi nödgades i år att börja ge kraftfoder till lammen för att få dem slaktklara. Detta brukar vi aldrig behöva göra med våra vallåterväxtbeten. Till slut tog vi hem både rekryteringstacklamm och slaktlamm till gården där betet nu börjat växa till bra. Vi klippte våra rekryteringsdjur så att ullen inte skulle bli full av halm från fårhuset. Nu hoppas vi få bättre tillväxt på lammen.