29. maj, 2019

Alla får och lamm har nu flyttats till stora sommarbetet

Efter 3 veckor på Välkomstbetet hemma på gården har vi nu flyttat får och lamm till sommarbetet. Vi hade några flasklamm - som hade gått upp 10 kg från sin födelsevikt och sedan efter avslutad lammnäring fortsatt att gå upp i vikt bara genom att äta gräs. Där fungerade det således fint. Men ett litet lamm som inte har någon mamma att dia hade efter avslutad lammnäring och bara bete gått ner 1,5 kg! Det gick ju inte - så det vara bara att starta med  nappflaska igen - på betet. Två gånger om dagen åker vi ut och ger det lilla tacklammet lammnäring och får hålla på så tills hon gått upp några kilon. Nackldelen är att man får ett lamm som blir alltför tamt och inte anpassar sig helt till den stora fårgruppen. För det är viktigt att så sker. Alla lamm ska känna att tryggheten är i gruppen med tackor om en fara uppstår.