11. jun, 2019

Tid för ensilage - vi värnar om rådjuren

Varje år är det samma oro när vi ska slå på våra utskiften där det är gott om rådjur. Vi vill verkligen inte skada något rådjurskid. Därför går jag kvällen innan vi slår och sätter ut ett antal metallstolpar där jag knyter en vit plastpåse i toppen. Vi vet inte hur effektivt det är, men har fått lära oss att rådjurshonan uppfattar det som en varningssignal - en vit rådjursbak. När vi gjort så här och sedan kört mycket sakta och fint har vi inte hittat något råddjurskid i vallen. Det fungerade i år också!