13. apr, 2020

Lamningen klar för året

Årets lamning är klar. Vi hade endast 8 tackor i betäckning i år - då vi är på väg att dra ner verksamheten - och vi fick 22 lamm. Tre lamm förlorade vi vid lamningen, som i år var extra besvärlig. Det blev så att vi plockade undan de minsta lammen hos fyrlingmödrar - brukar ta de största - men i år anpassade vi oss till ett litet lamm vi var tvungna att ta hand om. Det var en förstföderska som bara skulle ha ett lamm - och det gick inte att få henne att förstå att hon skulle ta hand om lammet. Det lilla lammet vägde endast 1,2 kg! Vi intensivårdade honom och han fick extra omvårdnad av vår dotter som bar omkring honom innanför jackan. Lilleman kallar vi honom men han växer och ökar sin vikt bra. Hans kompisar var ju heller inte så stora när de föddes, men vägde ialla fall över 2 kg. De flesta av våra finullslamm väger över 3 kg även om de är trillingar.